Praktijk voor projectmanagement met daadkracht en resultaat

Tel: 0031 (0)6 12 78 56 09

Projectburo met Pit


Praktijk voor projecten met daadkracht en resultaat


Speciaal voor bestaande organisaties, start ups en innovatieprogramma’s die zich willen ontwikkelen, is er de doe-mentaliteit van
Projectburo met Pit
Deze aanpak is gebaseerd op de visie: ‘what you see is what you get’ en ‘afspraak is afspraak’.

Projectburo met Pit brengt uw organisatie enthousiasme en positiviteit. Samen schakelen we over van pure inhoud naar een energieke, mensgerichte samenwerking. Zo werken we naar het beoogde resultaat. Het projectburo coördineert het project en bewaakt het proces en de voortgang. Daar waar nodig wordt specialistische kennis uit het netwerk geraadpleegd.

Wat te verwachten?

Via resultaatgericht projectmanagement ontwikkelen we programma’s, producten en/of diensten die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.


Onze focus ligt in eerste instantie op strategisch niveau: welke richting wil de organisatie/afdeling/business unit op? Vervolgens werken we op basis van een helder geformuleerde opdracht en projectplan de benodigde stappen uit, brengen we de gewenste bestaande (en eventueel nieuwe) partijen aan tafel zodat de juiste energie ontstaat. Ik zorg voor de voortgang van het proces, coördineer de processtappen, ga – waar nodig – op onderzoek uit (budget, regelgeving, concurrentieanalyse e.d.), maar we houden vooral de vaart erin en bewaken de uitgezette lijn en afspraken.

Wie zit er achter?

Met meer dan 20 jaar (internationale) project- en evenementenmanagementervaring op verschillende gebieden:


van sociaal maatschappelijke vraagstukken tot en met projecten gericht op technologische ontwikkelingen en marketinggerichte vragen, kunt u rekenen op een slimme, betrokken, enthousiaste én empatische projectmanager.

Projectburo met pit brengt mensgerichtheid in organisaties die met hun tijd meegaan.

Contact opnemen?

Kennismaken met een projectmanager met pit?

Neem gerust contact op:

T: 0031 (0)6 12 78 56 09
E: astrid.kokmeijer@gmail.com

Of kijk op: https://www.linkedin.com/in/astridkokmeijer/